Witaj nieznajomy
Zaloguj Zarejestruj
Getak - dobrze zlecone
Zarejestruj się
Formularz ogłoszeniowy

Aby dodać zlecenie do serwisu należy wypełnić formularz ogłoszeniowy. Składa się on z czterech części, aby usystematyzować dane, które Użytkownik wprowadza. Po wypełnieniu formularza Użytkownik proszony jest o potwierdzenie złożonego zlecenia.

I. Zlecenie
II. Do pobrania
III. Etapy realizacji
IV. Wyróżnienia
V. Potwierdzenie złożenia zamówienia

 

I. Zlecenie
W zakładce „Zlecenie” znajdują się pola z podstawowymi informacjami na temat Twojego zlecenia, które musisz wypełnić.
 

1. Wypełnienie pól


Branża – jest to pole obowiązkowe. Spośród listy rozwijanej musisz wybrać branżę, do której zostanie przyporządkowane Twoje zlecenie. Istnieje możliwość wybrania tylko jednej branży.


Kategoria - jest to pole obowiązkowe. Precyzuje branżę, w której dodane zostanie Twoje zlecenie. Aby dodać odpowiednią kategorię musisz mieć wybraną branżę.
Zakładka Branża i Kategoria widoczna jest nad każdym zleceniem wyświetlanym w katalogu zleceń.

Nagłówek zlecenia – jest to pole obowiązkowe i stanowi tytuł Twojego zlecenia. Będzie ono widoczne w katalogu zleceń umożliwiając przejście do szczegółów Twojego ogłoszenia.

Data publikacji – umożliwia wybranie daty opublikowania Twojego zlecenia. Możesz wybrać:
a. publikuj teraz – Twoje zlecenie zostanie opublikowanie od razu po jego dodaniu.
b. podaj datę publikacji – Twoje zlecenie zostanie dodane do katalogu zleceń w dniu wybranym przez Ciebie. Do dnia określonego przez Ciebie będzie ono niewidoczne w katalogu.


Termin ważności – w zakładce tej określasz czas, w jakim Twoje zlecenie będzie widoczne dla innych Użytkowników i będą mogli do niego aplikować.
Dostępne terminy to:
a. 7 dni
b. 14 dni
c. 21 dni
d. 31 dni


Przewidywane rozpoczęcie prac – w zakładce podajesz datę przewidywanego rozpoczęcia prac nad zleconym przez Ciebie projektem.

Typ oferty – jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Poprzez tę opcję określasz czy Twoje zlecenie ma być widoczne w katalogu, czy też nie.
            a. oferta otwarta – będzie ona widoczna dla wszystkich Użytkowników serwisu,   każdy  będzie mógł aplikować i przeglądać szczegóły zlecenia podane przez Ciebie.
            b. oferta zamknięta – oferta wystawiona przez Ciebie nie będzie widoczna w katalogu wyświetlanym na stronie głównej.
Będzie ona dostępna jedynie dla wybranych przez Ciebie Użytkowników, których zaprosisz do przetargu.

Szczegółowy opis zlecenia – jest to okno dialogowe, w którym opisujesz na czym ma polegać Twoje zlecenie. Podaj wszystkie szczegóły, aby jak najdokładniej określić swoje oczekiwania i sposób realizacji zlecenia.

Proponowany zakres cenowy – w tym miejscu określasz kwotę jaką Ty proponujesz za wykonanie zlecenia wpisując przedział cenowy.
Najniższy próg cenowy określony jest przez serwis i wynosi 10 PLN.


2. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij „Dalej”. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do drugiej z zakładek „ Do pobrania”. W każdej chwili możesz powrócić na stronę „Oferta” klikając „Wstecz” lub bezpośrednio na zakładkę „Oferta”.

 

II. Do pobrania

1. Dodawanie/ Usuwanie plików
W tej zakładce możesz umieścić pliki, które będą pomocne do lepszego lub bardziej szczegółowego przedstawienia Twojej oferty.
 


 a. Dodawanie pliku

Klikając w „Dodaj plik” pojawi się okno dialogowe, w którym musisz wpisać tytuł i opis dodawanego przez siebie dokumentu, a następnie wybrać ze swojego dysku odpowiedni dokument.

Nie ma limitu ilości dokumentów dodanych do zlecenia. Chcąc dodać kolejny dokument ponownie klikasz „Dodaj plik”.

Masz możliwość dodania wybranego rodzaju dokumentu ( .JPG, .PDF, .SCAN, .DOC, EXEL i in.).
 

b. Usuwanie pliku
W każdej chwili możesz usunąć dodany przez siebie plik poprzez opcję „Usuń plik” znajdującą się pod każdym plikiem.
 

 III. Etapy realizacji
Jeżeli Twoje zlecenie będzie podzielone na kilka etapów realizacji zaznacz to wypełniając ogłoszenie.

1. Wypełnienie pól.
Wszystkie pola w zakładce Etapy realizacji są obowiązkowe do wypełnienia. Ominięcie jakiegokolwiek z nich spowoduje brak dodania etapu do zlecenia.


Nazwa etapu – podaj nazwę etapu, który będzie realizowany.
Opis etapu – szczegółowe wyjaśnienie zadań będących do zrealizowania w danym etapie realizacji projektu.


Początek realizacji etapu - określa przewidziany przez Ciebie początek rozpoczęcia prac nad danym etapem.


Koniec realizacji etapu – określa przewidziane przez Ciebie zakończenie prac nad danym etapem.

2. Informacje podane przez Użytkownika będą widoczne w opublikowanym ogłoszeniu i dostępne do przeglądnięcia wszystkim Użytkownikom.

3. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij „Dalej”. Serwis automatycznie przeniesie Cię do ostatniej zakładki „Wyróżnienia”.
 

IV. Wyróżnienia
Zakładka ta daje możliwość Zleceniodawcy na wyróżnienia zlecenia, aby było lepiej widoczne dla innych Użytkowników.

1. Wyróżnienie zlecenia odbywa się poprzez zaznaczenie opcji „Na stronie głównej”. Jeżeli taka opcja została zaznaczona opłata zostanie pobrana z konta Zleceniodawcy po dodaniu zlecenia.
 

2. Po zakończeniu działań w tej zakładce kliknij „Dodaj”. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do witryny, w której będziesz proszony o potwierdzenie zlecenia.

V. Potwierdzenie dodania zlecenia

Po uzupełnieniu wszystkich pól związanych z naszym ogłoszeniem system przekieruje Cię do strony z prośbą o potwierdzenie złożenia zlecenia.

1. Zawiera ona wykaz wszystkich informacji, które podałeś przy wypełnianiu formularza. Sprawdź czy wszystko się zgadza – jest to ostatni moment na powrót do oferty i poprawienie błędów lub doprecyzowanie zakładek. Możesz to zrobić poprzez kliknięcie odnośnika „Powrót”.
 

2. Jeżeli wszystkie informacje, które podałeś zgadzają się i chcesz zatwierdzić złożenie swojego zlecenia, kliknij odnośnik „Dodaj zlecenie”. Zostaniesz przeniesiony do swojego ogłoszenia zamieszczonego w serwisie.