Witaj nieznajomy
Zaloguj Zarejestruj
Getak - dobrze zlecone
Zarejestruj się
Polityka prywatności


1. Getak sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Radomiu, na ulicy Wilczej 8, 26-600 Radom, NIP 5272633466, REGON 142502645 (dalej Getak), przekłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Getak z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.


2. Getak zapewni, że dane osobowe Użytkowników będą: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Getak zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Getak zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku rezygnacji z korzystania z usług serwisu Getak.pl, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.


4. Użytkownik udostępnia Getak.pl następujące dane osobowe:

5. Dane osobowe podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

6. Dane osobowe Użytkownika mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez regulamin Getak.pl i przepisy prawne warunki.


7. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Getak.pl informacji reklamowych o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


8. Getak.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.