Witaj nieznajomy
Zaloguj Zarejestruj
Getak - dobrze zlecone
Zarejestruj się
FAQ

OGÓLNE
1. Jak zarejestrować się w serwisie?
2. Jak zalogować się w serwisie?
3. Czy muszę być zalogowany w serwisie, aby dodać zlecenie lub złożyć ofertę?
4. Czy, aby skorzystać z serwisu muszę mieć 18 lat?
5. Na czym polega przetarg?
6. Jak usunąć konto z serwisu?

OPŁATY
7. Czy serwis pobiera opłaty?
8. Jaki wygląda płatność po zakończeniu przetargu?

DLA ZLECAJĄCYCH
9. Jak poprawnie dodać ozlecenie?
10. Jakiego rodzaju zlecenia są zakazane?
11. Oferta została usunięta – dlaczego?
12. Jakie opłaty są pobierane za wystawienie przetargu?
13. Kiedy wystawić komentarz?

DLA WYKONAWCÓW
14. Jak wziąć udział w przetargu?
15. Jakie informacje powinienem a jakich nie powinienem zawierać w ofercie?
16. Czy oferty są wiążące?
17. Czy muszę zaoferować kwotę mniejszą od ostatniej złożonej?
18. Jakie są opłaty za składanie ofert w przetargach?


OGÓLNE

1. Jak zarejestrować się w serwisie?
Rejestracja w serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza we wszystkich wymaganych polach. Wymogiem utworzenia konta jest akceptacja Regulaminu Serwisu.
Pełna aktywacja konta następuje po zaakceptowaniu linku aktywującego przesłanego na podany podczas rejestracji adres mailowy.

2. Jak zalogować się w serwisie?
Logowanie w serwisie polega na wpisaniu w ramkę logowania swojego adresu mailowego i hasła, które podane zostały wcześniej przy rejestracji.

3. Czy muszę być zalogowany w serwisie, aby dodać zlecenie lub złożyć ofertę?
Tak. Tylko Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość dodawania lub składania ofert. Jest to związane z bezpieczeństwem przebiegu transakcji i danych Użytkowników serwisu.

4. Czy, aby skorzystać z serwisu muszę mieć 18 lat?
Tak. Użytkownikiem serwisu może być osoba, która ukończyła 18 lat.

5. Na czym polega przetarg?
W ramach przetargu Wykonawcy (Oferenci) składają Oferty, zawierające swoje warunki wykonania Zlecenia, w tym w szczególności cenę. Dodatkowo wskazane jest zamieszczenie dodatkowych informacji przydatnych dla Zlecającego, takich jak: przewidywany czas realizacji, wykorzystanie szczególnych technologii / umiejętności itd.

6. Jak usunąć konto z serwisu?
Jeżeli chcesz usunąć konto z serwisu skontaktuj się w tym celu z nami poprzez mail.

Do góry


OPŁATY

Opłaty prowizyjne, o których mowa w niniejszym artykule, aktualnie nie są naliczane. Od Ofert, które złożono w okresie promocyjnym, a które zostały następnie wybrane w Przetargu już po zakończeniu okresu promocyjnego, prowizje pobierane nie będą. O zakończeniu promocji i wprowadzeniu opłat prowizyjnych a także ich wysokości, Serwis powiadomi Użytkowników w sposób niebudzący wątpliwości i z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Czy serwis pobiera opłaty?
Zamieszczanie zleceń jest bezpłatne. Płatne dla Zlecających są usługi dodatkowe, takie jak np. wyróżnienie zlecenia.

Udział w przetargach jest płatny dla Wykonawców na zasadzie prowizyjnej, wyłącznie od zwycięskich przetargów. Odpłatne jest zawarcie umowy (także przedwstępnej) na skutek zakończonego Przetargu, w którym została wybrana Oferta. Zleceniobiorca, który wygrał Ofertę, zobowiązany jest do zapłaty prowizji od zawartej umowy. O wysokości prowizji Zleceniobiorca informowany jest przez Serwis po wygraniu Oferty.

Płatne jest ulepszenie konta do poziomu Premium, który umożliwia dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji serwisu (takich jak: możliwość składania ofert do większej liczby zleceń, możliwość składania ofert do zleceń z większej liczby kategorii itd.)

Płatne są dodatkowe usługi dla Zlecających i Wykonawców, np. weryfikacja konta.

8. Jaki wygląda płatność po zakończeniu przetargu?
Jeżeli na koncie wykonawcy jest dostępne 100% należności, pobierana jest ona automatycznie przez serwis po wybraniu oferty przez zleceniodawcę..
W przypadku, gdy na koncie Użytkownika nie jest dostępna wymagana kwota,  zleceniodawca dostaje infornację, że wybrany właścicel oferty nie posiada wystarczających środków na koncie.

Do góry


DLA ZLECAJĄCYCH

9. Jak poprawnie dodać zlecenie?
Aby dodać nowe zlecenie, należy zalogować się do serwisu, a następnie kliknąć w link "dodaj zlecenie" w Panelu Użytkownika (prawy, górny róg strony) lub na stronie głównej Serwisu. Następnie za pomocą przycisku "Dodaj zlecenie " przejść do formularza dodawania nowego zlecenia . Formularz ten należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami oraz postępować według zamieszczonych tam instrukcji.

10. Jakiego rodzaju zlecenia są zakazane?
Nie można publikować przetargów niezgodnych z polskim prawem.
Usuwane będą również dublujące się oferty. Prosimy o wystawianie tylko jednej oferty w kategorii najlepiej do niej pasującej.

11. Oferta została usunięta – dlaczego?
Powód usunięcia oferty może być różnorodny m.in.: niezgodność z polskim prawem (należy zapoznać się dokładnie z niniejszym FAQ oraz Regulaminem Serwisu), zbyt ogólnikowy lub niejasny opis zlecenia, powtórne wystawienie identycznego lub bardzo podobnego przetargu.

W razie wątpliwości dlaczego przetarg został usunięty prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy.

12. Jakie opłaty są pobierane za wystawienie przetargu?
Wystawienie przetargu jest bezpłatne.

13. Kiedy wystawić komentarz?
Komentarz należy wystawić dopiero w momencie, gdy wykonawca ostatecznie zakończy swoją pracę i przekaże zamówione dzieło/ wywiąże się z zamówionej usługi.

Do góry


DLA WYKONAWCY

14. Jak wziąć udział w przetargu?
Aby wziąć udział w przetargu  należy skorzystać z formularza "Złóż ofertę", który znajduje się na dole każdej strony zawierającej ofertę.

15. Jakie informacje powinienem a jakich nie powinienem zawierać w ofercie?
Przede wszystkim należy podać cenę realizacji pełnej usługi. W polu oznaczonym "Treść oferty" należy podać jak najwięcej szczegółów, którymi zleceniodawca mógłby być zainteresowany.

16. Czy oferty są wiążące?
Tak. Złożenie oferty wykonania zlecenia jest wiążąca dla Użytkownika, który taką ofertę złoży. W momencie wyłonienia zwycięzcy w przetargu wiążące są jedynie te oferty, które zostały wybrane przez zlecającego.

17. Czy muszę zaoferować kwotę mniejszą od ostatniej złożonej?
Nie. Zlecający wybierają najbardziej odpowiednią dla nich ofertę bazując nie tylko na cenie jej wykonania, ale również doświadczeniu i czasie realizacji.

18. Jakie są opłaty za składanie ofert w przetargach?
Udział w przetargu jest bezpłatny.

Do góry